MASKINPARK

Följande entreprenadmaskiner finns i företaget:

Grävlastare
Huddig 1160 (-05)
Huddig 1160 (-06)

Minigrävmaskiner
Neuson 3402
Neuson 5002

 
Bild föreställande: neuson Bild föreställande: huddig 1160
Bild föreställande: foretagarnaBild föreställande: meBild föreställande: lrf